Składanie reklamacji

1. Reklamacje można składać z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych:
a. pisemnie na adres FAMI sp. z o.o., adres 40-079 Katowice, ul. Gliwicka 2 lok 6.
b. mailowo na adres: reklamacje@famifotovideo.pl 
c. telefonicznie pod numerem +48 509-259-596,
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym, o którym mowa w ust. 1 w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, przyczyna reklamacji.
3. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust 1 i 2 jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną.

Plik do pobrania – formularz reklamacji

FAMI – www – Formularz Reklamacji

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Wydrukuj „Formularz reklamacji”
2. Wypełnij „Formularz reklamacji” i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczynę reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.
3. Odeślij reklamowany produktu:
a. Adres wysyłki: FAMI sp. z o.o., adres 40-079 Katowice, ul. Gliwicka 2 lok 6
b. Prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz paragonem lub kopią faktury zakupu.

Odstąpienie i zwrot

1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy :
a. dotyczącej Usługi Foto Video zawartej z FAMI poprzez Portal;
b. dotyczącej Towarów nabywanych poprzez Sklep Internetowy, innych niż Usługa Foto Video.
2. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy, o której mowa w ust. 1 bez podania przyczyny.
3. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni:
a. od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 pkt a);
b. w przypadku umowy, o której mowa w ust. 1 pkt b) od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru, a w przypadku umowy dotyczącej wielu Towarów od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z Towarów.

Plik do pobrania – formularz odstąpienia

FAMI – www – Formularz Odstąpienia od Umowy

W celu odstąpienia i zwrotu towaru, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Wydrukuj „Formularz odstąpienia”
2. Wypełnij „Formularz odstąpienia” i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i datę jego zakupu.
3. Odeślij produkt będący przedmiotem odstąpienia:
a. Adres wysyłki: FAMI sp. z o.o., adres 40-079 Katowice, ul. Gliwicka 2 lok 6
b. Prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz paragonem lub fakturą zakupu.

Infolinia działa w godzinach od 10:00 do 21:00.
Potrzebujesz informacji zadzwoń
+48 696 099 862